Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Gòn Gia Phú chuyên cung cấp và sản xuất bông gòn công nghiệp bao gồm các sản phẩm: gòn bi, gòn xơ nguyên kiện, gòn cào tơi, gòn cuộn, gòn cây…cho các công ty và cơ sở sản xuất thú nhồi bông, làm chăn ra gối nệm, làm sofa, v.v
Công ty Cổ Phần Gòn Gia Phú:
- Đảm bảo Uy tín chất lượng
- Đàm bảo 100% hàng chính phẩm của từng loại